Uzay Teknolojisi ve Gen Teknolojisi Nedir?

Uzay ve gen teknolojisi
İnsanlar ilk çağlardan beri bu gök cisimlerine ulaşmayı düşündü ve bu konuda çalışmalar yaptı. Uçakların kullanılmaya başlaması ile bu düşüncenin gerçek olması için ilk adım atılmış oldu.

UZAY TEKNOLOJİSİ

 • Sonsuz boşluk olarak tanımlanan uzayda yıldızlar gezegenler Güneş ve pek çok gök cisimi yer alır.
 • 19. yüzyılda roketler yardımı ile Ay’a gidilebileceği düşüncesi savunuldu.
 • Alman Rus ve Amerikalı bilim adamları uzay çalışmaları için roket geliştirme yarışına girdiler. 1957 yılında Sputnik I adlı uzay aracı Rus’lar tarafından Dünya yörüngesine yerleştirildi ve böylece uzay çağı başlamış oldu.1958 yılında Amerikalı bilim adamlarınca uzay çalışmaları için kademeli roketler geliştirildi. Bu çalışmalar sonucunda 21 Temmuz 1969 tariihinde Ay’a ayak basıldı.
 • Uzayın keşfedilmesi ile insan hayatında önemli değişiklikler oldu.

Bunlar:
1-Uzay bilimi olan astronomi gözlemlere dayalı olmaktan çıkıp deneysel bir bilim hâline geldi.
2-Gök cisimleri ve gezegenler hakkında biligiler arttı.
3-Dünya’nın gerçek boyutları ölçüldü.
4-İletişim ve ulaşım teknolojileri gelişti.

GEN TEKNOLOJİSİ

 • Son yıllarda moleküler biyoloji ve gen teknolojisi alanlarında kaydedilen büyük gelişmeler biyoteknolojideki hızlı değişim ve ilerleyişin itici gücü oldu ve bu teknoloji giderek çok daha fazla sayıda sanayi ve hizmet sektörünü etkiler hâle geldi.
 • Dünyada gen teknolojisi sağlık genetik hastalıklar bitkisel ve hayvansal besin kaynaklarının iyileştirilmesi verimin artırılması amacıyla kullanılmaktadır.
 • Bu teknoloji bilgisayar teknolojilerinde meydana gelen gelişmelerin de katkısıyla koruyucu hekimlik alanında birkaç yıl öncesine göre yeni yöntemlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Fizyolojik sistemler ve insan genlerinin daha iyi anlaşılması başta kanser hepatit böbrek yetmezliği gibi hastalıkların önlenmesinde önemli bir aşama olacaktır.
 • Genetik kökenli hastalıkların tedavisinde eksik olan genin yerine konması olarak tanımlayabileceğimiz gen tedavisi yakın gelecekte kullanılmaya başlanacaktır. Yapay dokuya organ üretimi kök hücrelerin elde edilmesi gibi gelişmeler insan hayatını olumsuz yönde etkileyen birçok hastalığa çare olacaktır.
 • Gen teknolojisi çalışmaları faydalı olduğu kadar yüksek maliyetleri ile de dikkatleri çekmektedir. Aynı zamanda bu alanda yetişmiş uzman eleman ve araştırmacı sayısının az olması gelişmiş ülkeler dışındaki devletlerin bu çalışmaları yapmalarını zorlaştırmıştır.

KOLONLAMA

 • Klonlama: Bitki hayvan veya insan gibi yaşayan bir organizmanın (aslının aynı) bir kopyasını yapmaktır. Bu faaliyetin amaçları tedavi ve çoğalma olarak ikiye ayrılmaktadır.
 • Tedavi amaçlı klonlama teknikleri kullanılarak; alzheimer (bunama) şeker hastalığı lösemi gibi hastalıkları tedavi etmek genetik hastalıkları önceden teşhis ederek iyileşmeyi sağlamak öncelikli hedefler arasındadır.
 • Çoğalma amaçlı klonlama ise; tedavi amaçlı hastaya özel doku ve organ üretmek nesli tükenmekte olan hayvanların çoğalmalarını sağlamak araştırmalarda kullanmak üzere birbirinin aynısı hayvanlar üretmek için gerçekleştirilmektedir.