MIDAS İhlal Tespit Sistemi nedir ? (video)

Aselsan tarafından Milli teknoloji hamlesi kapsamın da geliştirilen MIDAS (ihlal tespit Sistemi) fiber optik kablo kullanarak anlık olarak binlerce farklı noktayı algılama yeteneğine sahip.

Hali hazırda sahada bulunan fiber optik kabloyla tehditleri konumlandırır, sınıflandırır, takip eder ve kullanıcıyı bilgilendirir. Boru hattı, demiryolu, devlet sınırları, kritik tesis ve şehir altyapı hatlarının güvenliğini sağlıyor.